top of page

Zařazování pacientů

Než začnete se zařazováním pacientů, je třeba:

  1. Podepsat zvláštní úhradový dodatek s ČPZP

  2. Registrovat se do projektu ZDE

  3. Podívat se na instuktážní video ZDE

  4. Zajistit podpisy pacienta na souhl. se zprac. os. údajů a informovaném souhlasu ZDE

Při každé návštěvě pacienta s LUPÉNKOU (tj. při první i každé další), vykážete ve svém software SIGNÁLNÍ KÓD 99414 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou L40.X. Dále dle zvyklostí vykážete všechny související výkony a případně vydáte recept.  

Do web aplikace pak budete manuálně zadávat základní vstupní informace, kterými je věk, váha, datum a hodnoty TK a základních laboratorních vyšetření (glykémie, lipidy v séru). Do kalkulaček, které jsou součástí web aplikace, vyplníte vstupní hodnoty PEST a PASI. Z vložených dat se ve web aplikaci automaticky vypočte BMI a hodnoty PEST a PASI.

Informací, které vyplňujete nad rámec běžné práce, je minimum. Celý projekt jsme koncipovali tak, aby vás co nejméně administrativně zatěžoval, ale zároveň aby poskytoval relevantní a cenné výstupy o kvalitě péče.

Vše je názorně vysvětleno v instruktážním videu a pokud byste si nevěděli rady, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím chatu, nebo e-mailem.​

Více o předávání dat se dozvíte ZDE.

bottom of page