top of page

O projektu

Q-PSORIASIS.png
1.     Cíl projektu 

Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče o pacienty s lupénkou dle doporučených postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti a v dlouhodobém horizontu přinese signifikantní zvýšení počtu pacientů, u kterých bude dosaženo požadovaného efektu léčby (kompenzace onemocnění).

2.     Popis projektu 

Po spuštění projektu Q-PSORIASIS budou poskytovatelé v odbornosti dermatovenerologie u pacientů s lupénkou (MKN diagnóza L40) postupovat dle aktuálních guidelines a budou průběžně zaznamenávat požadovaná data pro vyhodnocování úspěšnosti programu do web databázové aplikace a za to získají od ČPZP finanční bonifikaci. 

 

Kromě standardních intervencí budou poskytovatelé zapojení do projektu u každé návštěvy provádět hodnocení PASI (Psoriasis Area and Severity Index), jehož skóre bude automaticky vypočteno po vložení vstupních dat do kalkulačky, která bude součástí web databázové aplikace. 

 

Celý proces projektu Q-PSORIASIS je znázorněn graficky na následujícím obrázku:

FLOW-PSORIASIS_21-09-01.png
bottom of page