top of page
Co mě čeká?

Pro dosažení cíle projektu Q-LUPÉNKA, kterým je snaha o dosažení maximální možné kompenzace vašeho onemocnění a s tím spojené zvýšení kvality života, je důležité, abyste léčbu absolvoval(a) pod vedením jednoho, vámi vybraného dermatologa.

Frekvenci a obsah jednotlivých kontrol určí váš ošetřující lékař a hlavní rozdíly oproti běžné praxi budou dva:

  1. Při každé návštěvě bude zhodnocen stav onemocnění pomocí standardizovaného dotazníku PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Pokud při kontrole nebude dosaženo očekávanému efektu, bude další léčba upravena s ohledem na doporučené postupy a dostupné terapeutické možnosti.

  2. Díky zapojení do projektu se stanete z „běžného“ pacienta „informovaným“ pacientem, kdy budete mít přístup k uceleným informacím o svém onemocnění.

bottom of page