top of page
Kdo, jak a jaká data bude zpracovávat?

Zpracovatelem dat je společnost OAKS Consulting s.r.o., která má uzavřenou smlouvu s ČPZP, jednotlivými ambulantními dermatology, zapojenými do projektu a s odbornými garanty projektu, kterými jsou Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR a Česká akademie dermatovenerologie.

Veškerá data o vás budou zpracovávána v anonymizované podobě. Aby je mohl váš ošetřující lékař předat, musí mít od vás podepsaný informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Při každé návštěvě váš ošetřující dermatolog vykáže SIGNÁLNÍ KÓD 99414 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou L40. Tím bude zřejmé, že jste byl(a) zařazen(a) do sledování v rámci projektu Q-LUPÉNKA. Dále lékař dle zvyklostí vykáže všechny související výkony a případně vydá recept. Toto vše zapisuje do svého ambulantního software, jako při běžné návštěvě.

Do samostatné web APLIKACE pak lékař manuálně zadá základní vstupní informace, kterými jsou: věk, váha, datum a hodnoty TK a základních laboratorních vyšetření (glykémie, lipidy v séru). Do kalkulaček, které jsou součástí web APLIKACE, dále lékař vyplní vstupní hodnoty PEST a PASI. Z vložených dat se následně automaticky vypočte BMI a hodnoty PEST a PASI.

bottom of page